Drzewo o silnym wzroście i bardzo zwartym, kolumnowym pokroju. Przy wysokości 10 m osiąga 3 m średnicy. Liście jasnozielone, jesienią przebarwiające się na żółto. Stanowisko słoneczne i cieniste. Preferuje gleby świeże i żyzne, obojętne lub zasadowe. Doskonała forma do obsadzania wąskich ulic, na szpalery, wiatrochrony oraz do sadzenia pojedynczo i w grupach.

Kształt korony kolumnowy
Średnia wysokość 5-10 mcm
Nasłonecznienie słoneczne, półcieniste, cieniste
Grunt żyzny
Strefa mrozoodporności 5a
Zalety ciekawy pokrój
Wykorzystanie parki ,szpalery ,zieleń publiczna
?