Okazałe drzewo z prostym pniem, szerokostożkowatą koroną i charakterystycznymi zaschniętymi i obwisającymi dolnymi gałęziami. Rośnie szybko. W naszym klimacie osiąga do 25 m wysokości. Liście zielone, błyszczące, od spodu jasnozielone, o głęboko wciętych klapach z spiczastymi zakończeniami, jesienią czerwonobrązowe. Gatunek odporny na mróz. W naturze występuje na glebach żyznych, wilgotnych do podmokłych i dobrze znosi krótkotrwałe zalewanie. Wykazuje duże zdolności adaptacyjne i może rosnąć także na glebach suchych. Wymaga stanowisk słonecznych. Drzewo do wykorzystania w parkach, do zadrzewień przydrożnych i krajobrazowych.

Kształt korony szerokostożkowy, rozłożysty
Średnia wysokość 20-25 mcm
Nasłonecznienie słoneczne
Grunt suchy, wilgotny, przeciętny
Strefa mrozoodporności 4
Zalety ozdobne liście jesnienią
Wykorzystanie parki, zieleń publiczna, aleje, rekultywacja terenów zdegradowanych
?