Bardzo często wydaje nam się, że drzewa w miastach, czy blisko dróg posadzone są przypadkowo i zazwyczaj bez planu. Często słyszymy, że to jest niebezpieczne dla kierowców, albo niepotrzebne marnotrawienie publicznych pieniędzy. Jest to jednak błędne rozumowanie; praktycznie każde drzewo spełnia jakąś funkcję w miejskim ekosystemie. Tym bardziej alejowe mają dużo poszczególnych zastosowań urbanistycznych. Zanim konkretne drzewa zostaną posadzone, kluczowe jest przestrzeganie restrykcyjnych zasad. W innym przypadku mogą one szybko obumrzeć, bądź zwyczajnie nam szkodzić, a nie pomagać.

Oto kilka głównych norm nasadzenia:

 1. Dokładne i szczegółowe rozpoznanie miejsca, w którym chcemy posadzić roślinę.
 2. Sprawdzenie warunków atmosferycznych w danym miejscu, złe i nieodpowiednie mogą szybko uśmiercić dany gatunek.
 3. Zorientowanie się czy nie istnieją przeszkody techniczne dla wzrostu drzew np. słupy energetyczne, latarnie, budynki.
 4. Dopasowanie właściwego gatunku drzewa do terenu i funkcji jaką ma pełnić.
 5. Posadzenie i dbanie o nie w przyszłości

Jeśli zastosujemy się do tych zasad, drzewa w warunkach miejskich powinny wytrzymać długi okres i spełniać należycie swoje zadanie.
Funkcje alej drzewnych w przestrzeni miejskiej:

 1. Ochronna
  Zabezpiecza roślinność przydrożną przed nadmiernym zaśmiecaniem i spalinami samochodów. Zmniejsza hałas wywoływany przez pędzące samochody, czym chronią pobliskie domostwa.
 2. Kompozycyjna
  Tutaj mają korzyści głównie kierowcy. Dzięki, tak niesłusznie krytykowanym, nasadom koło dróg liczba wypadków jest mniejsza. Różnorodność drzew i ich rozstaw ma kluczowy wpływ na skupienie się kierowców. Zaburzają one monotonię i rutynę podczas wielogodzinnych tras, czyli zmuszają nasz mózg do ciągłego skupienia. Jest to naukowo potwierdzone!
 3. Produkcyjna
  W skrócie i uogólnieniu można powiedzieć aleja owocowa. Inaczej mówiąc wszelkiej maści drzewa owocowe, albo miododajne, z których czerpiemy korzyści. Tak często widywane jabłonie, czy wiśnie posadzone w mieście, które urozmaicają naszą przestrzeń i ekosystem
 4. Przyrodnicza
  Zwiększanie różnorodności roślinnej w pośród szarej przestrzeni miejskiej, wzbogaca okolicę gatunkowo. Tworzy warunki bytowania dla małych ssaków oraz możliwość tworzenia siedlisk dla ptactwa. Przykłady takich nasadzeń to alejki, parki, skwery. Powstają wtedy tzw. korytarze roślinno-biologiczne.


Jak widzimy drzewa alejowe w systemie urbanistycznym są bardzo przydatne i to nie tylko ze względu na oczyszczanie powietrza z dwutlenku węgla. Mają o wiele więcej funkcji, niż można było pomyśleć. Od teraz, gdy będą Państwo szli po mieście, bez trudu zgadniecie czemu dane drzewo zostało zasadzone w tym, a nie innym miejscu.

?